Skla izolační

Základní informace důležité pro výběr skla pro RD.

S výběrem skla by měl poradit projektant. Pokud ho nemáte, může toto částečně zastoupit dodavatel. Dobrého dodavatele poznáte tak, že Vám bude nejen umět odpovědět na všechny otázky, ale bude vše umět také doložit patřičnými dokumenty.  U izolačních skel by mělo být samozřejmostí, že máte na rámečku signaci. Ta vám uvádí nejen výrobce s uvedením čísla zakázky (umožňuje snadnou identifikaci skla pro případnou výměnu), ale i složení izolačního skla a údaj Ug (součinitel prostupu tepla). 
 Dnes již existují i aplikace pro chytré telefony a iPady které vám s výběrem poradí. Najdete je na stránkách renomovaných výrobců, nebo rovnou na stránkách kde jsou ke stažení aplikace pro jednotlivé zařízení. 
Při stavbě nového domu je náš výběr jednodušší, neb můžeme vše od počátku podřídit kritériím, které si zvolíme. Zda maximum světla nebo maximum úspory tepla anebo oboje. Prvotně tu nejsme omezeni sílou zasklení. Tento problém se nám naopak objeví v případě rekonstrukce kdy ve starších rámech (plastových nebo dřevěných) chceme zaměnit izolační sklo za modernější a úspornější materiály. Zde již totiž narážíme na problém, že rám je daný a pokud jej nechceme měnit také tak máme určenu maximální možnou sílu zasklení. A protože dříve se nejčastěji používalo klasické zasklení sklo 4mm/ meziskelní rámeček 16mm / sklo 4mm vycházíme z celkově možné síly 24mm. I tak ovšem můžeme získat. Dnes jsou totiž již na trhu rámečky pro teplou hranu a nová dokonalejší pokovení  U=1,0. S jejich pomocí si můžeme podstatně zlepšit parametry. Dříve se totiž používal již zcela nevhodný a zastaralý hliníkový rámeček a často i skla bez pokovení.
Izolační sklo tak dosahovalo parametru U=2,8. Izolační skla nám dnes však nemusí sloužit jen k jedné funkci = izolace proti úniku tepla z místnosti. Mohou plnit i další funkce a některé lze i kombinovat.

Popišme si nejhlavnější z nich:

 1. TROJSKLA koeficient tepelného prostupu Ug= 0,8 až 0,4 W/m2K
  1. Protisluneční – speciální protisluneční pokovení na exteriérovém skle fungující současně jako protisluneční ochrana a izolace zabraňující úniku tepla z místnosti.  
  2. Maximum světla – použita čiřejší sklovina, vnější a vnitřní skla se speciálním pokovením.
  3. Maximum úspory tepla –  vnější a vnitřní skla s pokovením Ug= 1,0 m2K.  Rámeček pro teplou hranu. Meziskelní prostor plněn krypronem. Složení v sílách: 4 / 12 / 4 / 12 / 4.
  4. Zábradelní funkce a bezpečnost  -  Interiérové sklo bezpečnostní, lepené VSG 44.2 Složení v sílách: 4 / 12 / 4 / 12 / 44.2. Neprůzvučnost Rw= 36 dB. Odolnost proti násilnému vniknutí P2A.
  5. Hluk tlumící - Interiérové pokovené sklo bezpečnostní VSG 44.2, lepené speciální folií, která tlumí procházející zvuk.  Složení v sílách: 4 / 12 / 4 / 12 / 44.2. Neprůzvučnost Rw= 38 dB*. Odolnost proti násilnému vniknutí P2A.

 

 1. DVOJSKLA koeficient tepelného prostupu Ug= 1,1 až 1,0 W/m2K
  1. Protisluneční – speciální protisluneční pokovení na exteriérovém skle, fungující současně jako protisluneční ochrana a izolace zabraňující úniku tepla z místnosti.  Složení v sílách: 4 / 16 / 4. Prostupnost světla 70%, hodnota Ug= 1,1 W/m2K, solární faktor g =42%, neprůzvučnost Rw= 30 dB.
  2. Maximum světla – použita čiřejší sklovina, vnitřní sklo s pokovením.  Rámeček pro teplou hranu. Meziskelní prostor plněn argonem. Složení v sílách: 4 / 16 / 4. Prostupnost světla 81%, hodnota Ug= 1,3 W/m2K, solární faktor g =74%, neprůzvučnost Rw= 30 dB.
  3. Maximum úspory tepla –  vnitřní sklo s pokovením Ug= 1,0 m2K.  Rámeček pro teplou hranu. Meziskelní prostor plněn argonem. Složení v sílách: 4 / 16 / 4. Prostupnost světla 72%, hodnota Ug= 1,0 W/m2K, solární faktor g =72%, neprůzvučnost Rw= 30 dB.
  4. Zábradelní funkce a bezpečnost  - interiérové sklo bezpečnostní, lepené VSG 44.2 s pokovením  Rámeček pro teplou hranu. Meziskelní prostor plněn argonem. Složení v sílách: 4 / 16 / 44.2. Prostupnost světla 80%, hodnota Ug= 1,1 W/m2K, solární faktor g =65%, neprůzvučnost Rw= 36 dB. Odolnost proti násilnému vniknutí P2A.
  5. Hluk tlumící - Interiérové pokovené sklo bezpečnostní VSG 44.2, lepené speciální folií, která tlumí procházející zvuk.  Rámeček pro teplou hranu. Meziskelní prostor plněn argonem. Složení v sílách: 4 / 16 / 44.2. Prostupnost světla 80%, hodnota Ug= 1,1 W/m2K, solární faktor g =65%, neprůzvučnost Rw= 38dB*. Odolnost proti násilnému vniknutí P2A.

*POZNÁMKA: pomocí kombinace síly skel a složení lze hodnoty neprůzvučnosti ještě i navýšit. Složení izolačních skel pak může vyhovovat i náročnějším místům použití jako jsou výrobní haly nebo letiště.

typ aplikace: 
bezpečnost
ochrana proti hluku
střešní zasklení
umístění v interiéru: 
obytné prostory
umístění v exteriéru: 
izolační skla
střešní zasklení
výtahové šachty